„Dobře, rychle a kvalitně odvedená práce.“

Nejlepší zahrady vznikají na základě kvalitního návrhu.

Při realizaci návrhu je třeba vzít v úvahu hlavně umístění zahrady, architekturu domu a využití zahrady.

Kromě zahrad a firemních objektů se zabýváme též návrhy parků, objektů veřejné zeleně a vegetačních úprav v krajině.

Zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci od studie po prováděcí projekt.

Zajistíme dendrologickou inventarizaci, inventarizaci dřevin a jejich ocenění s příslušnými razítky.

Obvyklý postup při projekci zahrady:


- Sjednáme si s Vámi schůzku. 
- Provedeme návrh (studii) zahrady. Většinou ve dvou verzích. 
- Po Vašem schválení a připomínkách provádíme vlastní projekt.
- Jako poslední se zpracovává osazovací plán.

Studie řeší kompozici zahrady, vyplývá z ní jasně umístění drobných staveb, cestní sítě, vodních prvků, osvětlení atd., tudíž se konkretizují budoucí zemní práce, které jsou při pozdním řešení již výrazně rušivým prvkem (jáma pro jezírko, dodatečné řešení osvětlení, pergoly a pod. Tyto zásahy vždy zásadně naruší již založenou zahradu.


Projekt je navíc je nutné řešit komplexně, jako jeden celek, aby se předešlo nelogičnosti a roztříštěnosti zahrady, které vznikají při jejím řešení po částech.
Ke každému klientovi přistupuji individuálně, snažím se respektovat jeho požadavky, přání a potřeby, které jsou ale usměrňovány, důležité jsou i investorovi finanční možnosti. V návrhu jsou pak samozřejmě zohledněny klimatické podmínky a okolní prostředí. Zahrada je harmonicky začleněna do okolí, důležité je respektování architektury domu a jeho propojení se zahradou, naprosto ideálním řešením pak spolupráce s architektem i bytovým designerem.

K první schůzce a konzultaci dochází vždy přímo na místě budoucí zahrady, důležitá je příprava podkladů (jakékoli zaměření pozemku) a představ investora. V průběhu řešení má pak klient několik možností, kdy může při konzultacích projekt ovlivňovat a vstupovat do něj se svými připomínkami, nápady a dalšími požadavky.

PpPppp

Ppp